ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ อันดับที่ 1 คุณนัทธวัฒน์ เลิศจิตจรัส อันดับที่ 2 คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์ อันดับที่ 3 คุณกรกิจ สุวิทย์ธรรม

Visitors: 169,196