โครงการสนับสนุนการศึกษา

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด มีนโยบายให้การสนันสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีการเรียนดี ความประพฤติดี โดย คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายอนุรุทธ์ อ้วนศรี นักศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Visitors: 169,188