โครงการธรรมะ อยู่อย่างไร ให้ตายอย่างดี

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์ จึงจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับธรรมะเพื่อขัดเกลาความคิดและจิตใจในโครงการชื่อว่า "โครงการธรรมะ : อยู่อย่างไร ให้ตายอย่างดี" ในช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มาให้การชี้นำในเรื่องการดำรงชีวิต ยกระดับความคิดชี้ทางให้เกิดสติและสมาธิ ได้แก่ ครูบิ๊ก จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
Visitors: 169,188