กิจกรรม Family Day ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์ SMA ปี 2559

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในโครงการ Family Day 2016 ภายใต้ชื่อ ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์ SMA โดยการพาพนักงานพร้อมด้วยครอบครัว ไปร่วมกันทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง และร่วม กันเล่นกิจกรรม Adventure สร้างความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดีให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,209