โครงการ มอบทุนการศึกษา ปี 2559

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงานและด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร-ธิดาพนักงานเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับพนักงาน อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาพนักงาน ประจำปี 2559 โดยคุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,200