การฝึกอบรม หลักสูตร ปลุกจิตวิญญาณนักการตลาด และกระตุ้นจิตวิญญาณนักขาย ปี 2559

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ปลุกจิตวิญญาณนักการตลาดและกระตุ้นจิตวิญญาณนักขาย ในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการสร้างกลยุทธ์และวิธีการด้านการตลาดและการขายให้ สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการตลาดและการขาย บริษัท ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
Visitors: 169,189