ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ อันดับที่ 1 คุณนัทธวัฒน์ เลิศจิตจรัส อันดับที่ 2 คุณจิระเดช ลิขิตชัยมงคล อันดับที่ 3 คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

Visitors: 184,060