กิจกรรม Walk Rally 2016 ปลุกพลังบวก สร้างพลังทีม

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม Walk Rally 2016 ภายใต้แนวคิด "ปลุกพลังบวก สร้างพลังทีม" การทำ Adventure Team Building เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ และสร้างสัมพันธภาพที่ ดีทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และการเรียนรู้วิธีการจัดการกระบวนการความคิดเพิ่มความเข้าใจด้วยจิตสำนึกด้วยเทคนิค NLP โดยทีมวิทยากรมากฝีมือและประสบการณ์จาก บ้านผางาม @ สวนผึ้ง (PA NGAM ADVENTURE AND TEAM BUILDING CENTER )
Visitors: 169,196