ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ร่วมด้วยคุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาทร ที่ปรึกษาฝ่ายขาย ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560 

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ 

อันดับที่ 1. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์ 

อันดับที่ 2. คุณจำรูณ ยศนอน

อันดับที่ 3. คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน

Visitors: 169,210