โครงการ สนับสนุนของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ซึ่งบริจาคมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเอง ได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

Visitors: 169,210