ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ อันดับที่ 1. คุณสมชาย อ่อนตา อันดับที่ 2. คุณกรกิจ สุวิทย์ธรรม อันดับที่ 3. คุณจำรูญ ยศนอน

Visitors: 169,207