เกษตรกรทดลองใช้ ใบมีดพรวนดิน BSM23A-6 หนา 6 มิล. อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมภ์

สามมิตรโอโตพาร์ท ได้นำใบมีดเกษตรสามมิตร รุ่น BSM 23A-6 หนา 6 มิลลิเมตร ไปติดตั้งให้กับ ผู้ใหญ่ ถวิน เกษตรกรทำนาข้าว, ไร่มันสำปะหลังและรับจ้างไถพรวนดิน ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได้ทดลองใช้ใบมีดเกษตรสามมิตร
"ผู้ใหญ่ ถวิน พึงพอใจมากกับผลการทำงานของใบมีิ พรวนดินได้ละเอียดและดินฟูดินพุ่งมากกว่าใบมีดที่เคยใช้ ตีดินได้ลึกเก็บแนวไถได้หมด โรตารี่เดินเรียบดีไม่ดึงรถ"
Visitors: 151,562