ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1.คุณนัธทวัฒน์ เลิศจิตจรัส

อันดับที่ 2. คุณจำรูญ ยศนอน

อันดับที่ 3. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

Visitors: 169,210