ลูกค้าเยี่ยมชมสถานประกอบการครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จํากัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้วยกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนที่สินค้าจะถึงมือลูกค้า อีกทั้งความสามารถขององค์กรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ และได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
Visitors: 169,208