โครงการ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอีกทั้งยังเป็น แรงจูงใจให้ลูกๆ ของพนักงานมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวมีความสุข สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร และธิดาของพนักงานนี้ได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี และสำหรับปี 2561 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,194