บริจาครถช่วยดับเพลิงให้กับวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด โดยคุณ มณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ตรวจรับ “รถช่วยดับเพลิง” เพื่อส่งมอบให้กับ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ไว้ใช้ในกิจกรรมดับไฟป่า
Visitors: 169,183