ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1. คุณจำรูญ ยศนอน

อันดับที่ 2. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

อันดับที่ 3. คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน

Visitors: 169,189