กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อพนักงานได้
ตระหนักถึงคุณค่าของการมอบแสงสว่างแก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีของชาวพุทธให้มีความ
มั่นคงสืบต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ณ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,204