17-6-66 ชุดไฮดรอลิค สามมิตรโอโตพาร์ท ครบชุดพร้อมติดตั้ง


ชุดไฮดรอลิค สามมิตรโอโตพาร์ท ครบชุดพร้อมติดตั้ง
 
1.ตุ๊กตาท้าย 2.ชุดเพลาปั่น 3.สายน้ำมันไฮดรอลิค 4.เพลาท้ายพร้อมบูช 5.ถังน้ำมันไฮดรอลิค
6.ท่อทางดันและท่อไหลกลับ 7.ชุดแท่นคันเกียร์สองขา