โครงการ SMA ร่วมใจ ประจำปี 2561

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมมอบห้องน้ำเพื่อน้องและทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ SMA ร่วมใจ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนคราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ สุขอนามัยของเด็กนักเรียน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแบ่งปันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ปลูกจิตสำนึกความสามัคคี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข Maneerat Posirisuk ได้เป็นประธานส่งมอบห้องน้ำและทุนการศึกษาให้แก่เด็กน้กเรียน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,192