ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข Maneerat Posirisuk กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์ 

อันดับที่ 2. คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน 

อันดับที่ 3. คุณจำรูญ ยศนอน

Visitors: 169,190