ออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 บริษัท สามมิตรโอพาร์ท จำกัด ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61/62 งานประชุมใหญ่สามัญสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี
Visitors: 151,560