ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561

ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1. คุณสมชาย อ่อนตา 

อันดับที่ 2. คุณกรกิจ สุวิทยธรรม 

อันดับที่ 3. คุณนัธทวัฒน์ เลิศจิตจรัส

Visitors: 169,208