ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์ 

อันดับที่ 2. คุณสมชาย อ่อนตา 

อันดับที่ 3. คุณนัทธวัฒน์ เลิศจิตจรัส

Visitors: 169,209