ลูกค้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเดือนพฤษภาคม 2562

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ลูกค้ากลุ่มภาคตะวันออกและภาคใต้ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสถานประกอบการ ชมกระบวนการผลิตรถพ่วง รถดัมพ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า อะไหล่แท้สามมิตร อีกทั้งความสามารถขององค์กรในการผลิตสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ และได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
Visitors: 169,193