ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

อันดับที่ 2. คุณสมชาย อ่อนตา

อันดับที่ 3. คุณกรกิจ สุวิทย์ธรรม

Visitors: 169,210