ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัดได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

2.คุณนัธทวัฒน์ เลิศจิตจรัส

3.คุณสมชาย อ่อนตา

Visitors: 184,065