ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1. คุณสมชาย อ่อนตา

อันดับที่ 2. คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน

อันดับที่ 3. คุณกรกิจ สุวิทยธรรม

Visitors: 169,201