ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1.คุณนัทธวัฒน์ เลิศจิตจรัส

อันดับที่ 2.คุณสมชาย อ่อนตา

อันดับที่ 3.คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน

Visitors: 169,210