ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1.คุณสมชาย อ่อนตา

อันดับที่ 2.คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน

อันดับที่ 3.คุณจำรูญ ยศนอน

Visitors: 169,190