ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด 

ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1.คุณสมชาย อ่อนตา

อันดับที่ 2.คุณกรกิจ สุวิทยธรรม

อันดับที่ 3.คุณจำรูญ ยศนอน

Visitors: 169,195