ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1.คุณวรชัย แจ้งคำ

อันดับที่ 2.คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

อันดับที่ 3.คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน

Visitors: 169,195