ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

อันดับที่ 2. คุณวรชัย แจ้งคำ

อันดับที่ 3. คุณสมชาย อ่อนตา

Visitors: 169,209