พนักงานขายดีเด่น


 • 345463506_1286255205298345_83317553514780341_n.jpg
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุขCEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566โดยมีผู้ที่ได้รับรางว...

 • 326524855_5962600697193890_3124553660859671270_n.jpg
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุขCEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีผู้ที่ได้รับราง...

 • 313434556_581712433958185_2095641187813434545_n.jpg
  ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเ...

 • 20220906_125311.jpg
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัดได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565โดยมีผู้ที...

 • Artboard 1.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565โดยมีผู้ที...

 • news-ผู้แทนขายดีเด่น-v4.jpg
  ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัดได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด...

 • S__47251458.jpg
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563โดยม...

 • 1.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563โดยมีผ...

 • S__37756956.jpg
  ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่...

 • S__32497672.jpg
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563โดยมีผู้...

 • 36447.jpg
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัดได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีผู้ที่ได้รับรา...

 • S__25198617.jpg
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562โดยมีผู...

 • 95381.jpg
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562โดยมีผู...

 • ประชาสัมพันธ์ข่าว-1.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562โดยมีผู้...

 • S__15925268.jpg
  ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดี...

 • 1.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข Maneerat Posirisuk กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3...

 • 7044F34B-1165-4353-9C33-0A1B28F0C47F.jpg
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แ...

 • DD9E49CF-FFF6-4FDA-97E2-EFEB96861557.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที...

 • S__7421961.jpg
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560 โดยม...

 • S__5300270.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ร่วมด้วยคุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาท...

 • S__3964975.jpg
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีผ...

 • 16473681_1625747594118865_986228557843510226_n.jpg
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาทร ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขา...

 • 16586951_1625747594118865_986228557843510226_o.jpg
  มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต ฤกษ์มงคงศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาทร ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขาย...

 • 14956401_1512261402134152_5146010564766164008_n.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559 โดยม...

 • 13962986_1410094642350829_4836770141619074893_o.jpg
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีผ...

 • 13165856_1341349545892006_8746798948075184899_n.jpg
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยมีผู้ที่...

 

Visitors: 160,328