โครงการ/กิจกรรม


 • 0
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ถวายเทียนพรรษาและกองผ้าป่า เนื่องในโอกาสประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอ้อมน้อย ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกๆท่าน

 • 1
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบ...

 • IMG_3570.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุต...

 • 4.12.61(7)
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมประจำปี ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ความสามัคคี...

 • IMG_3579
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีโครงการ SMA ร่วมใจ ประจำปี 2562 สำหรับโครงการในปีนี้ ได้สนับสนุนบริจาคอุปการณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสัญญาณชีพของผู้ป่วย...

 • 74922155_3133637179996558_5834627739205763072_o
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความปร...

 • 3824.jpg
  บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญ ประจำปี 2562 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.เทศบาลนครอ้อมน้อย 2.โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ซึ่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เ...

 • IMG_0923
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมมอบห้องน้ำเพื่อน้องและทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ SMA ร่วมใจ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนคราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค...

 • 34531474_2207414139285538_2098471456903004160_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Team Building) ภายใต้แนวคิด Walk Rally 2018 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ สานพลังสู่ความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์...

 • IMG_8433
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อพนักงานได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการมอบแสงสว่างแก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมอนุรักษ...

 • 35666970_2226045644089054_4044140711992360960_o
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความป...

 • โรงเรียนอ้อมน้อย.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ซึ่งบริจาคมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเอง ได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการ...

 • 20933836_1867082009985421_5622167704451748006_o
  ต่อเนื่องจากกิจกรรมโครงการธรรมะในปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับในระดับที่ดีมากจากผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "อยู่อย่างไร ให้ตายอย่างดี" ในปี 2560 จึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวต...

 • 19983469_1822612561099033_6277165233805229373_o
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความป...

 • cover
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บรหาร ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 • 21105871_1873200942706861_7194506192643405216_n
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด มีกิจกรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้โครงการ SMA ร่วมใจ สำหรับปี 2560 มีการจัดให้มีการถวายผ้าป่าสามั...

 • 19989237_1822614591098830_9080426661974267451_n
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาี้เพื่อพนักงานได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการมอบแสงสว่างแก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมอนุรักษ...

 • 8782
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่เหล่าทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างขวัญและกำลัง...

 • ภาพหมู่ walk 60
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Team Building) ภายใต้แนวคิด Walk Rally 2017 : พลังแห่งความสามัคคีค่อพลังแห่งความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิ...

 • 13584795_1385648001462160_1324491807998555641_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงานและด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร...

 • 15025372_1510930322267260_279571966649521316_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2559 โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่เหล่าทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารที่ปฏิบัติงานในพ...

 • 12916810_1319921871368107_5010943127646881401_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม Walk Rally 2016 ภายใต้แนวคิด "ปลุกพลังบวก สร้างพลังทีม" การทำ Adventure Team Building เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลก...

 • 13575728_1385660728127554_3877009480509390794_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในโครงการ Family Day 2016 ภายใต้ชื่อ ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์ SMA โดยการพาพนักงานพร้อมด้วยครอบครัว ไปร่วมกันทำกิจกรรมเ...

 • ตรวจรับรถดับเพลิง_๑๘๐๖๐๗_0011
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด โดยคุณ มณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ตรวจรับ “รถช่วยดับเพลิง” เพื่อส่งมอบให้กับ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงให...

 • 13882158_1406668629360097_1119449085877090795_n
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์ จึงจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับธรรมะเพื่อขัดเกลาความคิดและจิตใจในโครงการชื่อว...

 • 13925628_1406675082692785_5645325475776520083_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด มีนโยบายให้การสนันสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีการเรียนดี ความประพฤติดี โดย คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนก...

 

Visitors: 169,196