ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
อันดับที่ 1. คุณจำรูญ ยศนอน
อันดับที่ 2. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์
อันดับที่ 3. คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน

Visitors: 169,208