โครงการ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565
คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนให้เกิดความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สำหรับการมอบทุนการศึกษานี้ได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี
Visitors: 175,868