ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข CEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล
ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1.คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน
อันดับที่ 2.คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์
อันดับที่ 3.คุณกรกิจ สุวิทยธรรม

Visitors: 169,208