จานไถสามมิตร ตราจิงโจ้

 
จานไถสามมิตร ตราจิงโจ้
 
กลึงคม 2 ชั้น
กินดินลึก คนสึกช้า
คุ้มค่า คุ้มราคา
 
 
Visitors: 175,868