ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข
CEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล
ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566
โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
อันดับที่ 1.คุณกรกิจ สุวิทยธรรม
อันดับที่ 2.คุณณฤดี ณปภาวงษ์สกุล
อันดับที่ 3.คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

Visitors: 169,208