ลูกค้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเดือนพฤษภาคม 2566

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
บจก.เค.เค.บี.บ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชม บจก.สามมิตรโอโตพาร์ท
ผู้ผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้าด้วยกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนที่สินค้าจะถึงมือลูกค้าอีกทั้งความสามารถขององค์กรในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ และได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
Visitors: 175,867