ใบมีดพรวนดิน

 
"ใบมีดพรวนดินสามมิตรโอโตพาร์ท แบบ L"
 
เหมาะสำหรับโครงใบมีดจอบหมุน ตีดินแห้ง รถแทรกเตอร์ 60 แรงขึ้นไป
แข็งแกร่งด้วยวัตถุดิบเหล็กชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตแหนบรถยนต์
Visitors: 175,868