กิจกรรม กีฬาภายในและงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมประจำปี ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2023 เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ความสามัคคี และเพื่อให้พนักงานผ่อนคลายเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บุคลากรควรได้รับหลังจากทำงานหนักมาทั้งปี และยังเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการทำงานต่อไป
Visitors: 184,065