19-2-67 สะระน่ารู้เกี่ยวกับใบมีดพรวนดิน

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับใบมีดพรวนดินสามมิตร

1.ใบมีดพรวนดินแบบ L เหมาะสำหรับดินแห้ง
2.ใบมีดพรวนดิน L ผสม C เหมาะสำหรับนาน้ำและนาแห้ง