20-5-66 ยางบังโคลนสามมิตร

ยางบังโคลนสามมิตร
 
"ถูกกฎไม่ล้นขอบ ตอบโจทย์ทุกสภาพถนน"
 
มีให้เลือกทั้งหมด 2 ลาย
ลาย SMA แบบสั้น ขนาด 24 x 24 นิ้ว และ แบบยาว ขนาด 24 x 30 นิ้ว
ลาย SMM แบบสั้น ขนาด 57 x 55 ซม. และ แบบยาว ขนาด 57 x 75 ซม.