22-2-67 แหนบ Add A Leaf AD02

 
แหนบ ADD A LEAF รุ่น ST-AD02
 
ใส่แล้วจะสูงขึ้น 1.5-2นิ้ว
เหมาะสำหรับ TOYOTAและISUZU
หรือรถยนต์รุ่นอื่นๆที่มีความกว้างหน้าแหนบขนาด 60 มม.