23-2-67 แหนบ Add A Leaf AD03


แหนบ ADD A LEAF รุ่น ST-AD03
 
อยากทรงสูง จัดได้ครับ
เหมาะสำหรับ TOYOTAและISUZU
หรือรถยนต์รุ่นอื่นๆที่มีความกว้างหน้าแหนบขนาด 60 มม.