26-2-67 แหนบ Add A Leaf AD04


แหนบ ADD A LEAF รุ่น ST-AD04

อีกหนึ่งรุ่นที่... สูงได้สูงดี
เหมาะสำหรับ Mitsubishi
หรือรถยนต์รุ่นอื่นๆที่มีความกว้างหน้าแหนบขนาด 70 มม.