27-2-66 แหนบสามมิตร ตรากระทิงคู่


แหนบสามมิตร ตรากระทิงคู่

"ผ่านการทดสอบ การรับน้ำหนักบรรทุก"