6-7-66 ยางบังโคลน


ยางบังโคลนสามมิตรโอโตพาร์ท

ถูกกฎไม่ล้นขอบ ตอบโจทย์ทุกสภาพถนน

มีให้เลือกทั้งหมด 2 ขนาด

แบบสั้น ขนาด 24 x 24 นิ้ว

แบบยาว ขนาด 24 x 30 นิ้ว